Leden je u konce. Máte podané přiznání?

27.01.2017

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2017 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2016 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).

Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2016 nemovitost prodali, ale v daném kraji jim ještě nějaká nemovitost zbyla. Ti prodávající, kteří v r. 2016 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Důležité:

- daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2017.

- za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

- poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).

- formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy ZDE

nebo vyplnit s možností odeslat datovou schránkou na daňovém portálu ZDE (tiskopis lze vybrat v liště vlevo)

Potřebujete poradit nebo pomoci s vyplněním? Kontaktujte mě. 

- penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat DP ještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.

- daň je splatná 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11.

- daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

- den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31.5.) nabíhají poplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se.

- daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1.2017.

- finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, od letošního roku může poplatník požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2017 na příslušný finanční úřad.