Kupuji nemovitost. Budu vždy platit daň z nabytí nemovitosti?

11.12.2018

Pokud se chystáte kupovat či prodat nemovitost, tato informace o dani z nabytí se Vám může hodit.
V roli kupujícího Vás čeká kromě platby kupní ceny a případné provize realitní kanceláři
ještě platba daně z nabytí nemovitých věcí (4% z kupní ceny nebo 4% ze 75% směrné hodnoty - platí se dle toho, co je vyšší). Není tomu tak vždy.

V tomto článku vám sdělíme, v jakých případech se daň nehradí.

Družstevní byt:

V tomto případě se jedná o nabytí členských práv a povinností, nikoli nabytí bytu do osobního
vlastnictví, tudíž se zde daň z nabytí neplatí, což je výhoda družstevního bytu.

TIP
Pokud ovšem budete chtít hradit družstevní byt z hypotečního úvěru, je třeba buď vlastnit jinou nemovitost,kterou můžete ručit, nebo musí být možné převést byt nejpozději do 2 let od nabytí členských práv a povinností do svého osobního vlastnictví. Takto Vám některé banky na tento typ bytů úvěr poskytnou.

Novostavba rodinného domu:

Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí rodinného domu a pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, pokud k nabytí vlastnického práva dojde v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání a to dle toho, co nastane dříve.

Osvobození se týká nejen samotné novostavby, ale i pozemku, jehož součástí je tato novostavba. Pokud budete mít další pozemky (zahrada a podobně), na kterých již stavba není postavena, tak tyto pozemky osvobozené nejsou. Máte-li například dům o zastavěné ploše 100 m2, který leží na pozemku 1000 m2, tak je osvobozeno pouze 100 m2 zastavěné plochy. Zbytek se musí zdanit.

Vždy doporučujeme si zavolat na finanční úřad a zjistit si, jak máte v těchto případech postupovat s daňovým přiznáním.

Bytová jednotka v novostavbě bytového domu:

Když se jedná o první převod novostavby (například developer postaví dům a novou bytovou
jednotku vám prodá) a k převodu bytu dojde do 5 let od práva užívání stavby. Pozor, musí se vždy jednat o jednotku v bytovém domě nikoli v rodinném domě. Více k tomu ve výkladu finanční správy. https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/6-mytu-o-zdaneni-nabyti-bytove-jednotky-v-rodinnem-dome-8585 

Závěrem:

Pokud si nebudete vědět s daní z nabytí rady, kontaktujte mne a předám Vám dobrý kontakt
na daňovou poradkyni, která může ušetřit desítky až statisíce korun. Přesné znění zákona ohledně daně z nabytí najdete v Zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb.: na stránce https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-340. Níže uvádíme část jeho znění.


§ 7

Věcná osvobození u nových staveb

(1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k 

a) pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,

b) dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,

c) dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, která

1. nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

2. na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru

užívané společně s bytem.

(2) Nabytí vlastnického práva k nemovité věci podle odstavce 1 je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.